Quy mô quần thể VIP FLC Lux City Bình Định
Vào tháng 12 năm nhâm thìn, FLC Lux vùng đô thị Sầm tô ra mắt đang khuấy rượu cồn mạng xã hội Nhà Đất Bất Động Sản đất nước hình chữ S, có mô hình “Thành phố không ngủ” sức nóng. thời điểm cuối tháng 3 2016, Tập đoàn FLC kéo dài giới thiệu một…